Onze projecten

Uw steun is meer dan welkom. Klik hieronder op een project dat u zou willen ondersteunen of maak uw gift over op NL05 RABO 0331 9146 62 t.n.v. Stichting Ankervrienden o.v.v. het project dat u wilt ondersteunen.