Stichting ankervrienden

Wij willen als een vriend het Anker helpen, zowel financieel als niet-financieel. Vrienden doen dat ook niet alleen, die zoeken weer nieuwe vrienden.

Doneren

We werven fondsen en zamelen geld in voor Zorgcentrum Anker in Kesteren en Opheusden.

Dit doen we door:

  • Eenmalige bijdragen
  • Vaste donateurs
  • Sponsoracties
  • Subsidies
  • Schenkingen, legaten en erfstellingen

Welke projecten ondersteunen we?

Als u -als vriend- een financiële bijdrage levert, oogst u veel waardering van de bewoners van zorgcentrum Anker. Uw geld komt direct ten goede aan de bewoners, omdat de stichting met minimale kosten werkt.

Samen met medewerkers en bewoners zullen we de komende tijd bepalen welke projecten voor het Anker belangrijk zijn, maar waar geen geld voor beschikbaar is.

Die willen we mogelijk gaan maken of een bijdrage aan leveren. Niet alles kan, daar zullen we keuzes in moeten maken.

De nieuwe Ankerbus en het jubileumboek zijn voor dit jaar de grote projecten.

Maar we willen ook graag weer kleinere projecten, zoals buitenmeubilair of iets dergelijks, mogelijk gaan maken.

Stichting Ankervrienden was voorheen Steunfonds Anker. Vanuit het Steunfonds zijn o.a. een piano, Ankerbus, orgel, verbouwing kapsalon, renovatie vijver, gordijnen dagopvang en nog veel meer mogelijk gemaakt.

Een prettige plek om te wonen

Steunt u ons nog niet? We nodigen u van harte uit om Ankervriend te worden!

Vrienden hebben vrienden nodig. Als u ideeën heeft of een bijdrage wilt leveren, dan horen we dat graag. 

Stichting Ankervrienden is een ANBI stichting, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Maar het gaat niet alleen om geld, uw betrokkenheid en ideeën zijn zeker zo belangrijk.

Dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van de zegen des Heeren.

Doneer rechtstreeks aan een specifiek project of maak uw bijdrage over op NL05 RABO 033 19 14 662 t.n.v. Stichting Steunfonds Zorg- en dienstverlening Neder-Betuwe Oost.

Bestuur Stichting Ankervrienden

De nieuwe stichting Ankervrienden is gestart in 2022 met de volgende betrokken bestuursleden:

Pieter Slagboom

Voorzitter

Henk van den Bosch

Secretaris

Berry van Blijderveen

Penningmeester