Stichting ankervrienden

Wij willen als een vriend het Anker helpen, zowel financieel als niet-financieel. Vrienden doen dat niet alleen; zij zoeken nieuwe vrienden.

Doneren

Stichting Ankervrienden stelt zich o.a. ten doel extra financiële middelen bijeen te brengen om projecten en activiteiten voor onze bewoners van Zorgcentrum Anker in Kesteren en Opheusden te realiseren, die niet door de reguliere budgetten kunnen worden bekostigd.

Meer informatie vindt u in het beleidsplan.

Dit doen we door:

  • Eenmalige bijdragen
  • Vaste donateurs
  • Sponsoracties
  • Subsidies
  • Schenkingen, legaten en erfstellingen

Ruth Verwoert

Fondsenwerver
(06) 53 52 12 08
rv@ankervrienden.nl

Ap Fransen

Fondsenwerver
(06) 30 23 48 41
af@ankervrienden.nl

Wilt u als particulier of bedrijf Ankervriend worden en ons werk steunen?

Doneer dan direct via onderstaande knop of neem contact op met onze fondsenwervers Ruth Verwoert of Ap Fransen.

Welke projecten ondersteunen we?

Als u –als vriend- een financiële bijdrage levert, wordt dit erg gewaardeerd. Uw geld komt direct ten goede aan de bewoners, omdat de stichting met minimale kosten werkt.

Samen met medewerkers en bewoners zullen we de komende tijd bepalen welke projecten voor het Anker belangrijk zijn, maar waar geen geld voor beschikbaar is.

Deze projecten willen we mogelijk gaan maken of er een bijdrage aan leveren. Niet alles zal gerealiseerd kunnen worden; daar zullen we keuzes in moeten maken.

De nieuwe Ankerbus en het jubileumboek waren afgelopen jaar grote projecten.

Maar we willen ook graag weer kleinere projecten mogelijk gaan maken, zoals buitenmeubilair of iets dergelijks.

Stichting Ankervrienden was voorheen Steunfonds Anker. Vanuit het Steunfonds zijn o.a. de aanschaf van een bus om bewoners te vervoeren, aanleg van de Ankertuin, aanpassing van De Hof (ontmoetings- en activiteitenruimte voor de bewoners) en de aanschaf van stoelen voor de huiskamers mogelijk gemaakt.

Een prettige plek om te wonen

Wilt u ons steunen? We nodigen u van harte uit om Ankervriend te worden!

Vrienden hebben vrienden nodig. Als u ideeën heeft of een bijdrage wilt leveren, dan horen we dat graag.

Stichting Ankervrienden is een ANBI stichting; dat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Maar het gaat niet alleen om geld; uw betrokkenheid en ideeën zijn zeker zo belangrijk.

Dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van de zegen des Heeren.

Doneer rechtstreeks aan een specifiek project of maak uw bijdrage over op NL05 RABO 033 19 14 662 t.n.v. Stichting Steunfonds Zorg- en dienstverlening Neder-Betuwe Oost.

Bestuur Stichting Ankervrienden

De Stichting Ankervrienden wordt gevormd door deze betrokken bestuursleden:

Pieter Slagboom

Voorzitter

Henk van den Bosch

Secretaris

Berry van Blijderveen

Penningmeester

Henk Klop

Bestuurslid

Fondsenwerver Ruth Verwoert - Ankervrienden

Ruth Verwoert

Fondsenwerver