Waarom zijn Ankervrienden nodig?

De zorg in Nederland is in zijn algemeenheid van een hoog niveau. Zeker als we kijken naar ons zorgcentrum, mogen we dankbaar zijn voor wat we allemaal mogen hebben en wat we kunnen doen.

Maar deze zorg kost wel geld, veel geld. Nu worden de kosten nog grotendeels vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Maar niet alle kosten worden vergoed en naar verwachting zal er in de toekomst weer op de zorg bezuinigd moeten worden om deze betaalbaar te houden.

Doelstelling Stichting Ankervrienden

Stichting Ankervrienden heeft ten doel het op projectmatige basis voorzien in aanvullende financiering van de doelstellingen van Zorgcentrum Anker, voor zover er geen reguliere financiering beschikbaar is.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van bijdragen, het ondersteunen van projecten ten behoeve van ouderen en alle andere ter beoordeling van het bestuur te ondernemen en/of te ondersteunen activiteiten ten behoeve van ouderen.

Waar moet u dan aan denken?

De twee grote bijdragen door Ankervrienden voor 2022 waren een nieuwe bus en het boek dat uitgebracht is ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van het Anker.

Veel bewoners en bezoekers maken gebruik van de bus. Men komt er mee naar Kesteren, maar ook regelmatig wordt de bus gebruikt om erop uit te trekken. Het boek is belangrijk om de historie van het Anker vast te leggen en door te geven aan de volgende generaties.

Deze uitgaven werden niet betaald uit de reguliere financiering, maar daar hebben we als Ankervrienden, samen met u, een bijdrage aan mogen leveren.

 

Bestuur Stichting Ankervrienden

De Stichting Ankervrienden wordt gevormd door deze betrokken bestuursleden:

Pieter Slagboom

Voorzitter

Henk van den Bosch

Secretaris

Berry van Blijderveen

Penningmeester

Henk Klop

Bestuurslid

Fondsenwerver Ruth Verwoert - Ankervrienden

Ruth Verwoert

Fondsenwerver