Waarom zijn Ankervrienden nodig?

De zorg in Nederland is in zijn algemeenheid van een hoog niveau. Zeker als we kijken naar ons zorgcentrum. Dan mogen we dankbaar zijn voor wat we allemaal hebben en kunnen doen.

Maar deze zorg kost wel geld, veel geld. Nu worden de kosten nog grotendeels vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Maar niet alle kosten worden vergoed en naar verwachting zal er in de toekomst weer op de zorg moeten worden bezuinigd om deze betaalbaar te houden.

Juist activiteiten die we als Anker belangrijk vinden, worden niet door de reguliere financiering vergoed.

Waar moet u dan aan denken?

De twee grote bijdragen door Ankervrienden voor 2022 zijn een nieuwe bus en het boek dat uitgebracht is ter gelegenheid van het 55 jarig bestaan van het Anker.

Veel bewoners en bezoekers maken gebruik van de bus, men komt er mee naar Kesteren, maar ook regelmatig wordt hij gebruikt om erop uit te trekken. Het boek is belangrijk om de historie van het Anker vast te leggen en door te geven aan de volgende generaties.

Deze uitgaven worden niet betaald uit de reguliere financiering, maar daar willen we als Ankervrienden samen met u een bijdrage aan leveren.

– Beleidsplan stichting Ankervrienden 

Jaarverslag 2021 Steunfonds (rechtsvoorganger stichting Ankervrienden)

Formulier publicatieplicht ANBI

Bestuur Stichting Ankervrienden

De nieuwe stichting Ankervrienden is gestart in 2022 met de volgende betrokken bestuursleden:

Pieter Slagboom

Voorzitter

Henk van den Bosch

Secretaris

Berry van Blijderveen

Penningmeester

Ruth Verwoert

Fondswerver